* iletişim..>>

 

* neden ORHAN VELİ?>>

* neden ŞİİR EVİ?>>

* etkinlikler>>

* ulaşım>>

* ORHAN VELİ sergisi>> * şiir yaprağı sonuçları>>

* düzenSİZ YAPRAK>>

* bağlantılar..>>

KANIK'sadığım biri

ORHAN VELİ

Yazan: M. Şeref Özsoy

JUST FOR THE HELL OF IT

111 Poems by ORHAN VELİ

Translated by

Talat Sait Halman

ORHAN VELİ KANIK

Fremdarting

übersetzt von

Yüksel Pazarkaya

ORHAN VELİ'nin

çevirdiği şiirler

Haz: TUNÇER BAYKAŞ

 

Melih Cevdet'e imzalanan KARŞI..

Nur-u ayn'ım Melih Cevdet Anday'a

9.XI.1949 Orhan Veli

(Haluk Oral koleksiyonundan)

Melih Cevdet Anday'a imzaladığı Destan Gibi

Melih'ciğime. 27.III.946 Orhan Veli

(Haluk Oral koleksiyonundan)

Muharrem Bey'e imzalanan YENİSİ..

Muharrem Beye Şaşal suyu ile çipura balığı yerine 21.IX.1947 Orhan Veli

(Haluk Oral koleksiyonundan)

Füruzan H. Tökin'e imzaladığı Destan Gibi

Genç sanatkâr, mütefekkir ve gazeteci dostum

Füruzan H. Tökin'e sevgilerle.

4.IV.1946 Orhan Veli

(Haluk Oral koleksiyonundan)

 

Enver Akba'ya imzalanan 2. Baskı Garip

Sevgili dostum Enver Akba'ya bunca yıllık hususiyetin nişanesi 1 Kasım 1943 Orhan Veli

(Orhan Veli Şiir Evi koleksiyonundan)

Fikret Adil'e imzaladığı Vazgeçemediğim

Büyük Dost, gerçek dost Fikret Adil'e.

10.3.1945 Orhan Veli

(Haluk Oral koleksiyonundan)

 

Kadircan Kaflı'ya imzaladığı Karşı

Bay Kadircan Kaflı'ya saygılarla.

9.XI.1949 Orhan Veli

(Orhan Veli Şiir Evi koleksiyonundan)

Adnan Cahit'e imzalanan GARİP..

Eski ve kıymetli dostum Adnan Cahit'e hürmet ve muhabbetle.

19.III.1942 Orhan Veli

 

Mücap Ofluoğlu'ya imazaladığı Karşı

Dostum Mücap Ofluoğlu'ya, 75 kuruş kitap, 25 kuruş da imzanın değeri, etti bir papel. 30.VI.1950 Orhan Veli

Kitabı kendisi almış. 75 kuruşu da o vermiş. Binaenaleyh bu kitap benim hediyem değildir. Bununla beraber ben Mücap'tan alacaklıyım. Çünkü kitabın değeri üstünde 75 kuruş yazmasına rağmen 25 kuruşu geçmez. Benim imzama gelince; değeri milyondur. Bu hesaba göre ben Mücap'tan

1 000 000

-           50

1 000 950

alacaklıyım.

Hesabı kıt olanlar büyük riyaziyecilere(*) gitsin. Orhan Veli

(Mücap Ofluoğlu koleksiyonundan)

(*) Riyaziyeci: Matematikçi

Şevket Rado'ya imzalanan DESTAN GİBİ

Şevket Rado'ya,

-Bir dostluk kaldı-

27.III.1946 Orhan Veli

 

 

 

 


ANA SAYFA